- - -

1.
1.1. , ר
1.2. ר
1.3.
1.4.
1.5. -
1.6. ר
1.7.
1.8.
1.9. ,
1.10. ר
1.11. , ר
1.12.

2.
2.1.
2.2.
2.3. ר
2.4.
2.5.
2.6. ,
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.7.
2.8.
2.9.

3.
3.1. ר
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.